Az állam pénzügyi politikája

Az állam pénzügyi politikája, mint általában,olyan pénzügyi mechanizmus kialakítására irányul, amely maximális hatékonysággal képes elérni a taktikai és stratégiai célok elérését, amelyek az ország hosszú távú fejlesztési programjában szerepelnek. Az állam pénzügyi politikája magában foglalja az összes összetevőt: költségvetési, adó, vám, valuta és monetáris politika.

Az állam pénzügyi politikájaa célok kitűzését célzó célzott intézkedések, valamint az ezek elérését szolgáló eszközök meghatározása. Így gazdasági állapotpolitikát jelent a pénzügyi állami források, valamint az adószabályozás, a költségek és bevételek szabályozásában, a nemzeti árfolyam befolyásolásában, az állami költségvetés végrehajtásában és kialakításában, a pénzforgalom kezelésében.
A politika fő témája -állam. Ők végzik el a pénzügyi fejlődés tudományosan megalapozott koncepcióinak fejlődését; meghatározzák alkalmazásuk fő irányait; az intézkedések célja konkrét célok elérése.

Az állam pénzügyi politikája lényegébenezek olyan stratégiai irányok, amelyek meghatározzák a pénzeszközök középtávú és hosszú távú kilátásait, és biztosítják a társadalmi szféra és az ország gazdaságának működéséből fakadó fő feladatok megoldását. Ezen állapot mellett a pénzügyi kapcsolatok használatának jelenlegi feladatainak és célkitűzéseinek kiválasztása. Az összes felsorolt ​​tevékenység kölcsönösen függ egymástól, és szorosan összefügg egymással.

Az állam pénzügyi politikája szerves részét képezigazdaságpolitikát. A pénzügyi stratégia az állam hosszú távú, hosszú távra tervezett pénzügyi politikája, amely nagyszabású feladatok megoldását biztosítja. Így a pénzügyi intézkedések és a 12 hónapos időszak eredményeinek elérését célzó döntések hosszú távú politikának tekintendők.


A pénzügyi taktika problémákat megoldegy bizonyos fejlődési stádium a pénzügyi kapcsolatok időszerű átcsoportosításával. A hosszú távú és a rövid távú politikák kialakításának elvei kölcsönösen függenek egymástól. A pénzügyi területen hozott rövid távú döntéseknek feltétlenül korrelálniuk kell a hosszú távú célokkal és hozzá kell járulniuk a megvalósításhoz. Ez az arány szorosan kapcsolódik az állam egészének pénzügyi politikája stratégiájához és taktikájához. Az állam stratégiai döntései és hosszú távú pénzügyi politikája a beruházásokhoz kapcsolódik, ezért a befektetési folyamatokat elemzik fejlesztésükre.

A pénzügyi piacegy szervezett intézményi struktúra a pénzügyi források megteremtésére a későbbi cserére. A tőke mozgósításra kerül a pénzügyi piacon, kölcsönöket biztosítanak, csere monetáris tranzakciókat hajt végre. A nemzeti pénzpiac tevékenységét az ország központi bankja szabályozza. A nemzetközi pénzügyi piacokon bizonyos területeken tevékenységük koncentrálódik. Ezek általában nemzetközi pénzügyi központok, amelyekben a nemzetközi pénzügyi tranzakciók többsége zajlik. Ha a globális pénzügyi piacokat csökkenő sorrendben sorolja fel, akkor a listát London irányítja, és Szingapúr befejezi. A nemzetközi pénzügyi piacok nemzeti pénzügyi piacok gyűjteményei. A nemzetközi pénzügyi piacok tevékenységét számos nemzetközi intézmény és nemzetközi megállapodás szabályozza.